Nezaradené

Výrobný proces plastových okien

Výroba plastových okien prestavuje zdĺhavý a najmä technologicky náročný proces, ktorý sa skladá z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. Uvedomiť si treba, že výroba plastových okien sa v súčasnosti už realizuje v nadštandardných podmienkach s použitím tých najmodernejších technológií.

house-923572_960_720Prvá a nevyhnutná fáza pri výrobe plastových okien je samotná príprava výroby. Tento krok zahŕňa meranie stavebných otvorov a následné spracovanie výrobných dokumentov do elektronickej podoby. Následne výroba pokračuje s obrábaním profilu plastového okna. Profily okien sa totiž vyrezávajú podľa už spomínanej pripravenej elektronickej dokumentácie. Po vyrezaní profilu je nemej dôležitou súčasťou výroby plastových okien vkladanie oceľových výstuží. Oceľové výstuže zaisťujú pevnosť a stabilitu daného plastového okna. Ide o veľmi dôležitú súčasť výrobného procesu, pretože bez nej by mohlo prísť k deformácii okien. Nevyhnutnosťou pri výrobe plastových okien je aj kvalitné a dnes už plnoautomatické zváranie dielov, ktoré zaisťujú maximálnu pevnosť a trvanlivosť spojov. Dôležitú rolu zohráva fakt, že pri tomto úkone došlo k úplnému vylúčeniu ľudského faktora, vďaka čomu sa predchádza chybám a nedokonalostiam.

Automatizované zahľadenie prebytočného materiálu, ktorý vznikol pri zváraní dielov zaistí bezchybný vzhľad a zároveň je ním dosiahnutý vynikajúci estetický dojem z okna. Nasleduje montáž celoobvodového kovania, ktoré zabezpečí bezchybné otváranie, sklápanie či mikro vetranie. Výrobný proces plastových okien pokračuje kontrolou a skompletizovaním rámu a krídel okna. Po tomto úkone sa okno zasklí. Pre vynikajúce izolačné vlastnosti plastových okien sa v súčasnosti používa dvojité a v niektorých prípadoch až trojité sklo. Následne sa okno zabalí a je pripravené na montáž priamo u vás doma.