Technika

Spoznávame tepelné čerpadlá- čo dokážu a ako fungujú?

mid_HKK

Základná definícia hovorí o tepelných čerpadlách ako o zariadeniach, ktoré čerpajú teplo a premiestňujú ho z jedného miesta na druhé. Zvyčajne ide o prenos z chladnejšieho miesta na teplejšie. Ak stále netušíte o čom hovoríme, poďte sa zoznamovať ďalej.

Tepelné čerpadlá nachádzame v zariadeniach ako sú chladničky, mrazničky klimatizácia alebo aj v niektorých druhoch vykurovania.

PRINCÍP
Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako sto rokov a strojcom prvého čerpadla bol dokonca Slovák. Jeho čerpadlo funguje dodnes a stará sa o vykurovanie Ženevskej radnice vo Švajčiarsku. Jeho čerpadlo odoberá teplo z vody jazera, čo nás privádza k otázke ako to celé vlastne funguje. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu (vzduchu, zeme alebo vody) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu použiteľnú pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá sú teda zariadenia, ktoré odoberú tepelnú energiu tepelným zdrojom ktoré sú k dispozícii a ktorých tepelný potenciál nie je priamo využiteľný. Jednoducho povedané, tepelné čerpadlá sú vlastne chladiace zariadenia, ktorých účelom je ohrievanie namiesto chladenia.

TYPY
Tepelné čerpadlá môžeme rozdeliť podľa dvoch kritérií- podľa zdroja, z ktorého získavajú teplo a podľa prevádzkových teplôt (nízkoteplotné/vysokoteplotné).

1. podľa zdroja
ZEM-VODA
Tepelné čerpadlo zem-voda odoberá teplo zo zeme napr. pod povrchom záhrady. Vrt alebo vrty môžu mať hĺbku až 150 m. Do vrtov sa umiestňuje plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Takéto čerpadlá je vhodné umiestniť do oblasti s tvrdým povrchom.

VZDUCH-VODA
Tepelné čerpadlo vzduch-voda odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu. Vzduch je nasávaný priamo do čerpadla a získané teplo sa potom použije na ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku teplej vody. Najúspornejšie sú vtedy, ak sú napojené na systém nízkoteplotného podlahového kúrenia.

VODA-VODA
Tepelná čerpadlá odoberajú teplo zo spodnej alebo geotermálnej vody. Obvykle sa voda čerpá zo studne do zásobníka čerpadla a následne sa vracia naspäť do zeme. Tieto čerpadlá je vhodné inštalovať vo väčších komerčných objektoch, kde je možné zaistiť pravidelný dozor a údržbu systému. V rodinných domoch sa odporúča inštalovať ich iba v lokalitách, kde sa vyskytuje kvalitná a ľahko dostupná spodná voda.