vdomacnosti.sk » 5. Apríla 2018

Daily Archives: 5. Apríla 2018

Investovanie

Typy termínovaných vkladov

Published by:

money-1034447_1920

Slováci sú stále aj v 21. storočí pomerne konzervatívny národ. A preto sa niet čo čudovať, že termínované vklady respektíve termínované účty sú pomerne obľúbené, napriek tomu, že o ich výhodnosti sa dá polemizovať dlhé hodiny. V dnešnom článku si povieme čo termínovaný vklad je a aké typy poznáme.

Čo je termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je uloženie jednorazovej sumy na termínovaný účet, kde peniaze ležia po určitú dobu a ako odmena je investorovi vyplácaná odmena vo forme úroku. Takto investované peniaze na termínovaný účet sa nedajú voľne prevádzať na bežný účet. Predčasné zrušenie termínovaného účtu a skorší výber peňazí je možný, avšak je to sprevádzané pomerne vysokou pokutou.

Typy termínovaných vkladov z časového hľadiska

Z hľadiska dĺžky uloženia peňazí rozdeľujeme termínované vklady do troch skupín, a to krátkodobé temínované vklady, ktoré sa vyznačujú dĺžkou úročenia do jedného roka. Druhou skupinou sú strednodobé termínované vklady so štandardnou dĺžkou od dvoch do štyroch rokov. Poslednou skupinou sú dlhodobé termínované vklady s dĺžkou úročenia nad päť rokov.

Typy termínovaných vkladov z hľadiska spôsobu prípadného obnovovania

Termínované vklady rozlišujeme aj podľa spôsobu prípadného obnovovania, a to automatický alebo jednorazový vklad. Jednorazové vklady sú typické dĺžkou trvania do 4 rokov, pričom peniaze sú celý čas na účte a až v posledný deň termínovaného vkladu je vypočítaný úrok, ktorý je spolu s počiatočnou sumou prevedený na bankový účet. Automatické vklady sú charakteristické hlavne pri krátkodobých termínovaných vkladoch, pričom v deň splatnosti sú úroky v závislosti od voľby investora prevedené na bežný účet alebo pripísané k vkladu.

Termínované vklady budú ešte dlhú dobu obľúbeným bankovým produktom Slovákov kvôli svojej bez rizikovosti. Stačí si len vybrať podľa gusta vhodný typ termínovaných vkladov.